کشیدن هواپیما توسط دکتر جانباز اکبر غلامی

جانباز غلامی

قهرمان اکبر غلامی

استاد غلامی

جانباز اکبر غلامی

زکات طلوع سخاوت و غروب خساست است

با پهلوانان

دعوتنامه

هر پنجشنبه و جمعه پیاده روی اوین درکه جنب رستوران کارا مجموعه فرهنگی ورزشی وامداد کوهستان صلواتی شهید بروجردی(ناحیه مقداد)  بنیانگذار و مدیر: پهلوان حاج اکبرغلامی

مشارکت

ارگانها، نهادها، کارخانه ها، فدراسیونها، انجمن ها، جهت برگزاری مراسم ها -09101136177-44081149

تاریخچه پهلوانان

بنام خدا
زکات ورزشکار
يک ورزشکار با توجه به اينکه از بدني «سالم» و «ب قدرت» و «شجاعت» و «پيروزي» بهره مند است، لذا مشموب زکات هاي پنج گانه فوق مي‌شود. يعني يک ورزشکار مي‌بايست در راه خدا جهاد کند، در راه بندگي خدا تلاش کند، نيکي و احسان کند و منصف و با گذشت باشد. به قول معروف يک ورزشکار و قهرمان بايد در اوج قدرت، انسان باشد يعني به صفات و ارزش‌هاي انساني اهميت دهد و آنها را در زندگي خود پياده کند. خلاصه اينکه يک ورزشکار مسلمان، بايد يک انسان کامل، نمونه و الگو باشد، همانگونه که پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) مظهر ارزش‌هاي انساني بودند.
خادم زكات جانبازاكبرغلامي

مسئولین کمیته پهلوانان

معرفی قهرمانان کمیتته پهلوانان